Zgłaszanie abstraktów

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów doniesień oryginalnych i kazuistycznych – termin przyjmowania prac to 30 kwietnia 2018. Szczególnie zapraszamy jako pierwszych autorów Młodych Badaczy < 35 r.ż. W systemie abstraktowym stworzono dla Państwa specjalną kategorię. Mamy nadzieję, że tak jak w roku poprzednim, będą Państwo bardzo aktywni na tym polu i znów będziemy mogli przeprowadzić konkurs na Nagrodę Przewodniczących SRS dla Młodych Badaczy.

 

Bardzo serdecznie zachęcamy do współtworzenia programu POLSTIM-u 2018 i z góry dziękujemy za poświęcony czas. Liczymy jak zwykle na bardzo interesujące propozycje; dołożymy wszelkich starań aby najciekawsze tematy znalazły się w programie Naszej Konferencji.

Serdecznie zapraszamy

 Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

XXIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2018 odbędzie się w dniach 17-19 maja we Wrocławiu. Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i do wspólnego tworzenia programu naukowego tej wyjątkowej Konferencji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszego Środowiska, chcemy, aby nasze najbliższe spotkanie miało charakter jak najbardziej praktyczny. Liczymy na interesujące propozycje sesji klinicznych. Zachęcamy do aktywności naukowych i zgłaszania swoich prac badawczych. Mamy nadzieję, że podczas naszego dorocznego spotkania nie zabraknie inspirujących doniesień oryginalnych oraz wymiany poglądów Nestorów i Nauczycieli naszego Środowiska z młodszymi Koleżankami i Kolegami.

Będziemy kontynuować tradycję sesji i kursów zaprzyjaźnionych Sekcji PTK: SENiT, Niewydolności Serca, Pielęgniarek i Techników Medycznych oraz Klubu 30.

Zarząd SRS PTK pragnie serdecznie podziękować Panu Doktorowi Dariuszowi Jagielskiemu i Kolegom
z Kliniki Kardiologii 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, kierowanej przez Pana Profesora Piotra Ponikowskiego za podjęcie się zadań Komitetu Organizacyjnego Konferencji POLSTIM 2018.

Mimo wspólnych wysiłków naszego Środowiska, organizacja Konferencji POLSTIM 2018 w Kołobrzegu okazała się niemożliwa z przyczyn niezależnych od SRS PTK. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym
w ten etap przygotowań, a szczególnie Pani Doktor Elżbiecie Zince z Koszalina, którą mieliśmy przyjemność zaprosić do dalszej współpracy w charakterze Honorowego Wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

Do zobaczenia w stolicy Dolnego Śląska!

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

dr hab. n. med. Maciej Sterliński, prof. IK, Przewodniczący SRS PTK 

 dr hab. n. med. Andrzej Przybylski, prof. UR, Przewodniczący-elekt SRS PTK,
Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji POLSTIM 2018 

 dr n. med. Dariusz Jagielski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji POLSTIM 2018 

Granty

Szanowni Państwo

Chcemy, aby nasze spotkanie we Wrocławiu zgromadziło możliwie najwięcej przedstawicieli Naszego Środowiska; szczególnie liczymy na udział najmłodszych Adeptów leczenia zaburzeń rytmu serca oraz przedstawicieli wszystkich profesji medycznych. W związku z tymZarząd Sekcji Rytmu Serca PTK w porozumieniu z biurem ZG PTK podjął decyzję o możliwości ubiegania się o dofinansowanie udziału w Konferencji POLSTIM 2018.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Program

Komitet Naukowy

dr hab. med., prof. nadzw. UR, Andrzej Przybylski - Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. med., prof. nadzw. IK, Maciej Sterliński
dr hab. med. Oskar Kowalski
prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
dr n. med. Dariusz Jagielski
dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
dr n. med. Michał Farkowski
dr n. med. Maciej Kempa
dr n. med. Artur Oręziak
dr n. biol., lek. med. Adam Sokal

Komitet Organizacyjny

dr n. med. Dariusz Jagielski, Przewodniczący
dr n. med. Elżbieta Zinka, Honorowa Wiceprzewodnicząca
dr Bartosz Biel
dr n. med. Krystian Josiak
dr n. med. Piotr Niewiński
dr n. med. Krzysztof Nowak
dr Stanisław Tubek

Miejsce konferencji

IBIS STYLES WROCŁAW CENTRUM
Pl. Konstytucji 3 Maja 3,
50-083 Wrocław

Certyfikaty

infarma

Partner organizacyjny