Podziękowania

Szanowni Państwo,

Drodzy Koleżanki i Drodzy Koledzy;

XXIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca POLSTIM 2018 już za nami. Były to 3 dni w gościnnym Wrocławiu, wypełnione od rana do późnego wieczora sesjami dydaktycznymi i abstraktowymi, a także toczącymi się równolegle zajęciami warsztatowymi i kursami. Niezwykłym humanistycznym akcentem Konferencji była prelekcja prof. Jana Miodka „Serce w języku”. Wszyscy uczestnicy podkreślają zgodnie, że program naukowy wydarzenia był na bardzo wysokim poziomie a nawet panowała niekiedy „klęska urodzaju” – trzeba było wybierać pomiędzy kilkoma równoległymi, jakże interesującymi sesjami.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu POLSTIM-u 2018. Spośród wykładowców dziękujemy szczególnie Nestorom Naszego Środowiska, Państwu profesorom: Grażynie Świąteckiej, Marii Trusz-Gluzie oraz Włodzimierzowi Kargulowi, który został tegorocznym laureatem medalu honorowego im. Prof. M. Stopczyka. Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy komitetom Konferencji: naukowemu - pod przewodnictwem prof. Andrzeja Przybylskiego oraz organizacyjnemu – pod przewodnictwem dr. Dariusza Jagielskiego, za trud i zaangażowanie włożone w sprawną i ciekawą organizację przedsięwzięcia. Dziękujemy zaprzyjaźnionym Sekcjom PTK: Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Pielęgniarek i Techników Medycznych, Kardiologii Dziecięcej, Kardiologii Sportowej oraz Klubu 30 i Młodych Elektrofizjologów EHRA  za obecność i przygotowanie swoich propozycji dydaktycznych.

Przede wszystkim jednak dziękujemy Państwu, którzy tak licznie przybyliście do Wrocławia. Tegoroczny POLSTIM zgromadził rekordową liczbę uczestników bo aż 536 osób! Warto dodać, że dwa dni przed rozpoczęciem obrad przyjęto w poczet członków SRS PTK osiemsetną osobę. Niezwykle cieszy aż 21 abstraktów zgłoszonych przez Młodych Badaczy oraz liczny udział pielęgniarek, techników medycznych i fizjoterapeutów. Bez Państwa zaangażowania i pomocy sukcesy Naszego Środowiska nie byłyby możliwe.

Konferencję POLSTIM 2018 zaszczycił swoją obecnością Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski, a także wiceprezes NFZ ds. ekonomicznych, pan Maciej Miłkowski. Traktujemy to jako wyraz uznania dla naszej pracy i osiągnięć oraz zaproszenie do dalszych wspólnych wysiłków na rzecz leczenia pacjentów z zaburzeniami rytmu serca w Polsce.

Za rok Jubileuszowa XXX Konferencja POLSTIM 2019, która odbędzie się w dniach 23-25 maja 2019 roku w Toruniu. Chcemy nadać jej szczególny i niezapomniany charakter. Zapraszamy wszystkich Państwa już dziś.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Dr hab. n. med. Maciej Sterliński, przewodniczący SRS PTK

Granty

Szanowni Państwo

Chcemy, aby nasze spotkanie we Wrocławiu zgromadziło możliwie najwięcej przedstawicieli Naszego Środowiska; szczególnie liczymy na udział najmłodszych Adeptów leczenia zaburzeń rytmu serca oraz przedstawicieli wszystkich profesji medycznych. W związku z tymZarząd Sekcji Rytmu Serca PTK w porozumieniu z biurem ZG PTK podjął decyzję o możliwości ubiegania się o dofinansowanie udziału w Konferencji POLSTIM 2018.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Program

Program PDF

Komitet Naukowy

dr hab. med., prof. nadzw. UR, Andrzej Przybylski - Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. med., prof. nadzw. IK, Maciej Sterliński
dr hab. med. Oskar Kowalski
prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
dr n. med. Dariusz Jagielski
dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
dr n. med. Michał Farkowski
dr n. med. Maciej Kempa
dr n. med. Artur Oręziak
dr n. biol., lek. med. Adam Sokal

Komitet Organizacyjny

dr n. med. Dariusz Jagielski, Przewodniczący
dr n. med. Elżbieta Zinka, Honorowa Wiceprzewodnicząca
dr Bartosz Biel
dr n. med. Krystian Josiak
dr n. med. Piotr Niewiński
dr n. med. Krzysztof Nowak
dr Stanisław Tubek

Warsztaty CRM

Warsztaty Elektrokardiologiczne firmy Abbott

Nazwa wydarzenia:

Warsztaty Elektrokardiologiczne firmy Abbott podczas konferencji Polstim

Data wydarzenia:

17 – 18 maja 2018

 

Miejsce:

Hotel IBIS Styles, Sala nr 5, Pl. Konstytucji 3-go Maja 3, Wrocław, Polska

17.05.2018

 

 

 

Czas

Temat zajęć

  prowadzący

 

10.30-11.30

Optymalne programowanie MPP

Zasady programowania stymulacji dwupunktowej lewej komory

Własne doświadczenia

Zajęcia praktyczne z programatorem

Liczba miejsc: 10

dr hab. Przemysław Mitkowski prof. UM

 

12.00-12.45

Dyskryminacja arytmii w urządzeniach SJM/Abbott

Liczba miejsc: 6

Dagmar Kowal - Abbott

 

13.00-13.45

Automatyczne funkcje programowania w urządzeniach SJM/Abbott

Liczba miejsc: 6

Bartosz Małachowski – Abbott

 

14.30-15.30

Optymalne programowanie MPP

Zasady programowania stymulacji dwupunktowej lewej komory

Własne doświadczenia

Zajęcia praktyczne z programatorem

Liczba miejsc: 10

Dr n. med. Artur Oręziak

 

16.00-17.00

Podstawy elektroterapii – kurs dla techników / pielęgniarek

Przygotowanie pacjenta do zabiegu

Przygotowanie niezbędnego sprzętu

Programowanie wszczepialnego sprzętu przed zabiegiem

Obsługa PSA (analizatora do pomiarów śródzabiegowych)

Liczba miejsc: 10

mgr Paweł Kołacz

 

 

18.05.2018

 

 

 

Czas

Temat zajęć

  prowadzący

 

10.30-11.30

Optymalne programowanie MPP

Zasady programowania stymulacji dwupunktowej lewej komory

Własne doświadczenia

Zajęcia praktyczne z programatorem

Liczba miejsc: 10

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski

 

12.00-12.45

Dyskryminacja arytmii w urządzeniach SJM/Abbott

Liczba miejsc: 6

Bartosz Małachowski – Abbott

 

13.00-13.45

Automatyczne funkcje programowania w urządzeniach SJM/Abbott

Liczba miejsc: 6

Dagmar Kowal – Abbott

 

15.30-16.30

Optymalne programowanie MPP

Zasady programowania stymulacji dwupunktowej lewej komory

Własne doświadczenia

Zajęcia praktyczne z programatorem

Liczba miejsc: 10

dr n. med. Jacek Wilczek

 

16.45-17.30

Dyskryminacja arytmii w urządzeniach SJM/Abbott

Liczba miejsc: 6

Dagmar Kowal – Abbott

 

17.30-18.15

Automatyczne funkcje programowania w urządzeniach SJM/Abbott

Liczba miejsc: 6

Bartosz Małachowski – Abbott

 


Rejestracja na warsztaty odbywa się u pracowników firmy ABBOTT lub na stoisku firmowym w czasie trwania konferencji Polstim 2018.

Warsztaty EP

Virtual  Reality - warsztaty elektrofizjologiczne firmy Abbott

 

Data wydarzenia:

17 – 18 maja 2018

Miejsce:

Hotel IBIS Styles, Sala nr 6, Pl. Konstytucji 3-go Maja 3, Wrocław

 

17.05.2018

 

 

Czas

Temat zajęć

  prowadzący

 

10.00-11.00,

11.00-12.00

VR – ablacja migotania przedsionków w praktyce z wykorzystaniem elektrody z siłą docisku, kryteria LSI, FTI

Liczba miejsc: 3 os/godz

Abbott FTE

 

12.30-13.30

Prezentacja przypadku – praktyczne wykorzystanie systemu 3D – przetrwałe AF

Liczba miejsc: 10

Dr hab. n.med.

Maciej Wójcik

 

15.00-16.00

Praktyczne warsztaty punkcji transeptalnej

Liczba miejsc: 10

Dr hab.n. med. Artur Baszko

 

18.05.2018

 

 

Czas

Temat zajęć

  prowadzący

 

10.00-11.00,

11.00-12.00

VR – ablacja migotania przedsionków w praktyce z wykorzystaniem elektrody siły docisku, kryteria LSI, FTI

Liczba miejsc: 3 os/godz

Abbott FTE

 

12.30-13.30

Prezentacja przypadku – praktyczne wykorzystanie systemu 3D – High density mapping VT

Liczba miejsc: 10

Dr Bartłomiej Bińkowski

 

15.00-16.00

Praktyczne warsztaty punkcji transeptalnej

Liczba miejsc: 10

Dr hab n. med. Artur Baszko

 

Rejestracja na warsztaty odbywa się u pracowników firmy ABBOTT lub na stoisku firmowym w czasie trwania konferencji Polstim 2018.

Miejsce konferencji

IBIS STYLES WROCŁAW CENTRUM
Pl. Konstytucji 3 Maja 3,
50-083 Wrocław

Certyfikaty
infarma
Sponsorzy
Złoty Sponsor
Abbott
Biotronik
Boston Scientific
Medtronic
Srebrny Sponsor
Hagmed
Impulse Dynamics
Sponsor
Biosense Webster
Boehringer Ingelheim
DRG MedTek
EUSA Pharma
HammerMed
Pfizer
Siemens
Valeant
Patroni Medialni
świat Medycyny i Farmacji
Medycyna Praktyczna
MedTube
MPiP
KP
Portale Medyczne
OPM
Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych

Partner organizacyjny