Rejestracja

Dane osobowe

Adres korespondencyjny

Dane fakturowe

(w przypadku pozostawienia pustych pól wystawiona zostanie automatycznie faktura dla osoby fizycznej; proforma i po dokonaniu zapłaty FV wysyłane są w PDF na adres e-mail podany w formularzu) 

Zgody

* (zgoda obligatoryjna jeżeli chce Pan/Pani otrzymać fakturę, certyfikat etc.)

Uczestnictwo

(opłata obejmuje udział w sesjach naukowych, materiały konferencyjne, przerwy kawowe)

Suma: 0 PLN