Warsztaty dla pielęgniarek

Warsztaty elektrofizjologiczne Warsaw Education Center by Medtronic Poland i Sekcji Rytmu Serca PTK, dla pielęgniarek i techników medycznych: podstawy elektrofizjologii, krioablacja i wszczepialne urządzenia do diagnostyki, i elektroterapii serca.

Uwaga! Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Warsztatach, po ich zakończeniu, jest wcześniejsze zgłoszenie e-mail na adres: marianna.lubnicka@medtronic.com. Rejestracja podczas trwania kongresu będzie skutkowała opóźnionym otrzymaniem certyfikatu.

 

Czwartek, 17.05. 

Część I: Podstawy elektrofizjologii; Krioablacja migotania przedsionków.

Piątek, 18.05. przed południem 

Część II: wszczepialne urządzenia do diagnostyki i elektroterapii serca

Piątek, 18.05. po południu 

Część III: wszczepialne urządzenia do diagnostyki i elektroterapii serca (c.d.)

 

Szczegóły godzinowe zawarte są w programie szczegółowym konferencji.